Wymiana systemu sterowania to nie tylko naprawa usterki, ale też poprawa wydajności produkcji. Modernizacja parku maszynowego zapewnia ogromne korzyści producentom i ich zakładom. Dzięki zmodernizowanemu systemowi sterowania producenci mogą doświadczyć niższych kosztów, zwiększonej produkcji i podniesionej jakości.

Aspekty działań:

  • ratunek w sytuacjach awaryjnych lub unowocześnienie maszyn z wieloletnim stażem
  • wymiana sterowników PLC
  • migracja lub odtworzenie oprogramowania PLC
  • migracja lub odtworzenie oprogramowania paneli HMI
  • kompleksowa wymiana systemu sterowania lub wybranych elementów.

Wymiana starego systemu sterowania i automatyki jest często zaawansowanym wyzwaniem inżynierskim i aby zapewnić możliwie najkrótszy czas przestoju wymaga doświadczonego zespołu i dobrego planu realizacji pracy.

Po otrzymaniu zgłoszenia, zostaje przeprowadzona inwentaryzacja stanu aktualnego maszyny oraz, na podstawie przeprowadzonych oględzin i dokładnego wywiadu z wywiadu z pracownikami, odtworzony zostaje algorytm działania. Zebrane informacje pozwolą na stworzenie najbardziej efektywnego planu modernizacji. W zależności od potrzeb oferujemy wymianę sterowników (różnych producentów) wraz z migracją lub odtworzeniem oprogramowania, elementów rozdzielni elektrycznych, przewodów, napędów i innych elementów automatyki. Możliwe jest wprowadzanie zmian programowych takich, aby usunąć wady pierwotnego oprogramowania. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji projektu, ustala się harmonogram oraz strategię jego wdrożenia tak, by nie wpłynęło ono negatywnie na proces produkcji. Ostatnim etapem jest uruchomienie i kompleksowe testy działania maszyny.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X