Zapewnienie pracownikom warunków pracy wolnych od zagrożeń jest priorytetem każdej firmy. Jeżeli istnieje jakakolwiek niepewność czy urządzenia spełniają wymogi norm BHP warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa i, w razie wystąpienia takiej konieczności, wdrożyć działania korygujące.

Aspekty audytu bezpieczeństwa:

  • audyt bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE
  • ocena ryzyka metodą wskaźnika ryzyka (Risc Score)
  • dostosowanie maszyny do wymagań minimalnych
  • dokumentacja oceny ryzyka
  • certyfikacja CE
  • deklaracja zgodności WE.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa. W ramach tego procesu maszyna przechodzi przegląd oraz diagnozowane są wszystkie możliwe zagrożenia. Na podstawie zebranych danych przedstawiona zostaje propozycja działań redukujących ryzyko do wymaganego poziomu. Po ustaleniu ostatecznej formy działań korygujących zostają one zrealizowane zgodnie z najlepszymi praktykami inżynierskimi. Prace zostają zakończone, gdy ryzyko resztkowe dla pracy na stanowisku jest zgodne z obowiązującymi normami. W ramach projektu dostarczona jest kompletna dokumentacja prowadzonych prac oraz certyfikacja urządzeń. Właściwa identyfikacja zagrożeń i ich eliminacja jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania zakładu i zapewnienia właściwych warunków pracy.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X